Daily Archives: 20/03/2019


20.03.2019 – 26.03.2019 tarixlərini әhatә edәn “İkiqat Novruz” kampaniyası çәrçivәsindә etdiyiniz hər ödəniş sizə 2x bonus qazanacaqsınız. Bu bonusları REAL ÖDƏNİŞLƏRƏ dəyişə bilərsiniz😉 *bank ödənişləri istisnadır.

Bütün ödənişlərə 2x Bonus