Ödəniş Sisteminin rəsmi bloqu
Ödəniş Sisteminin rəsmi bloqu

E-Pul Virtual Kart

vc

Cəmi 5 saniyə sərf etməklə E-Pul Virtual Karta sahib olun

onlayn ödənişlərinizi təhlükəsiz edin!

Onlayn ödənişlərinizdə əsas kartınızdan istifadə etməyə ehtiyat edirsiniz?

O zaman E-Pul Virtual Kart əldə edin və aşağıdakı üstünlüklərdən yararlanın!

 • Əsas kartınızı ayrı-ayrı alış-veriş və ödəniş saytlarında qeydiyyatdan keçirmədən, təhlükəsiz onlayn ödənişlər edin
 • Kartın balansını Kartdan-karta pul koçürülməsi vasitəsilə və ya E-Pul Kisəsi vasitəsilə artırın
 • Virtual Kartınızın balansındakı məbləği “Cash by Code” funksiyasından istifadə etməklə Bank of Baku-ya məxsus olan ATM-lərdən nağdlaşdırın
 • Bütün ödənişlərinizi E-Pul Virtual Kart vasitəsilə yerinə yetirərək bonuslara sahib olun

Kart məlumatlarını necə əldə etmək olar?

Siz Virtual Kart alan kimi ödəniş qəbzində kartın 16 rəqəmli nömrəsini əldə edirsiniz. Kartın etibarlılıq tarixi və CVV kodu isə E-Pul.az-da qeydiyyatdan keçirdiyiniz mobil telefon nömrənizə SMS vasitəsilə göndəriləcək.

Xidmət qaydaları:

 • Virtual Kartın etibarlılıq müddəti 2 aydır və yalnız bu müddət ərzində ondan istifadə edə bilərsiniz
 • Virtual kart maksimum 500 AZN məbləğinə qədər açıla bilər. Virtual kartı AZN və ya USD ilə sifariş edə bilərsiniz.
 • Virtual Kartın əldə edilməsi üzrə xidmət haqqı (komissiyası) kartın balansına yüklədiyiniz məbləğdən asılıdır: balansa 100 AZN-ə qədər məbləğ yüklədiyiniz halda 2 AZN, 100 AZN-dən yuxarı məbləğ yüklədiyiniz halda məbləğin 2%-ni təşkil edir.

Виртуальная карта EPUL

Потратив всего лишь 5 минут, приобретите Виртуальную Карту EPUL и обезопасьте свои онлайн-платежи!

Вы опасаетесь использовать свою основную карту при осуществлении онлайн-платежей?

Тогда приобретайте Виртуальную Карту EPUL и получите ниже перечисленные преимущества:

 • Делайте безопасные онлайн-платежи без регистрации своей основной карты в различных интернет-магазинах и сайтах оплаты
 • Пополняйте баланс виртуальной карты при помощи других карт или E-Кошелка
 • Используя функцию “Cash by Code”, обналичивайте сумму, имеющуюся на балансе карты через терминалы Bank of Baku
 • Оплачивайте через Виртуальную Карту EPUL и получайте бонусы

Как можно получить данные по карте?

Как только вы приобретаете виртуальную карту, вы также получаете 16-значный номер виртуальной карты на платежной квитанции.  Срок действия карты и CVV вы получите посредством СМС, отправленным на ваш зарегистрированный на EPUL.az мобильный номер.

Условия сервиса:

 • Срок действия Виртуальной Карты 2 месяца и вы ее сможете использовать только в этот период
 • Виртуальная карта может быть открыта на максимальную сумму до 500 AZN. Карту можно заказать в AZN или USD.
 • Плата за услуги (комиссия) по приобретению виртуальной карты зависит от суммы вносимой на баланс карты и составляет: 2 AZN при внесении суммы до 100 AZN и  2% от вносимой суммы при внесении суммы выше 100 AZN.

Get EPUL  Virtual Card in 5 seconds only and make secure online payments!

Are you afraid to use your main card when making online payments?

Then get EPUL Virtual Card and benefit from below advantages:

Make secure online payment without registering you main card at various online stores and payment systems

 • Top up your card balance without losing time by using your other cards or via E-Wallet
 • Using the “Cash by Code” function, cash out the amount available on the balance of the Virtual Card through the terminals of Bank of Baku
 • Get bonuses by performing all your payments through the EPUL Virtual Card

How can I get card details?

Once you get the Virtual Card, 16-digit card number will appear on the payment receipt. The validity period of the card and CVV will be sent via SMS to your mobile number registered at EPUL.az.

Service terms:

 • The validity period of the Virtual Card is 2 months and you can use it only during this period
 • The maximum amount that can be topped up into the card’s balance is 500 AZN. The card can be ordered in AZN or USD
 • Service fee (commission) for getting Virtual Card depends on the sum topped up into the card’s balance: 2 AZN in case you top up up to 100 AZN and 2% of the amount  in case you top up the amount greater than 100 AZN.

Hazırda xidmət aktiv deyil.