Seçilmiş ödənişlər haqqda


secBilirsiniz mi ki, http://www.E-PUL.az/ saytında ödəmələrinizi seçilənlər siyahısına əlavə etmək olar. Lakin bu adi bir funksiyanın maraqlı xüsusiyyəti var.
Belə ki, müxtəlif ödənişlər üzrə borc qeydiyyatı mümkün olduğundan, seçilənlər siyahısında həmin ödənişin “Borcu qeydə al” düyməsi mövcud olur. Bu düymə sizin ödənişi borclar siyahısına salır və orda borc yaranarsa saytda qeyd edir və əgər sistemdə mail ünvanınızı qeyd etmisinizsə, elektron poçt vasitəsilə xəbərdar edir.
Borclarınızı ötürməyin, vaxtı vaxtında rahat, bir toxunuşla E-PULda ödəyin!