Ödəniş Sisteminin rəsmi bloqu
Ödəniş Sisteminin rəsmi bloqu

Inquizitor ödənişləri sizə bonus qazandırsın

Təhsil kateqoriyasına daha bir ödəniş əlavə edildi. İnquizitor ödənişlərini E-Pul.az saytı və mobil əlavəsi ilə edərək, zamanınıza qənaət edin. Rahatlıqla bərabər, hər 1 AZN üzrə 100 bonus xal qazanma imkanınız olacaq.

Təhsil kateqoriyasında İnquizitor ödənişlərini seçib,  zəruri məlumatları daxil edərək, ödənişi həmin anda icra edə bilərsiz: https://www.e-pul.az/epay/az/category/education/inquizitor