Ödəniş Sisteminin rəsmi bloqu
Ödəniş Sisteminin rəsmi bloqu

Masterpass Azərbaycanda ilk dəfə E-Pul.az-da

E-Pul.az onlayn ödəniş sistemi daha bir ilkə imza atdı. Ölkə ərazisində ilk dəfə olaraq, öz istifadəçilərinə Mastercard vasitəsilə Masterpass-a qoşulma imkanı verdi. Artıq istifadəçilərin hər dəfə ödəniş zamanı kart məlumatlarını daxil etməsinə ehtiyac olmayacaq.

Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər üçün Masterpassın təhlükəsiz mühitində kartı saxlamaq kifayətdir, mobil telefon nömrəsi ilə yoxlama olunduqdan sonra istifadəçi bir toxunuşla veb-sayt və ya mobil tətbiqlər vasitəsilə E-Pul.az-ın təqdim etdiyi xidmətlər üzrə ödəniş edə bilər.

İstifadəçilərinə yeni imkanlar yaradan platforma bu layihə çərçivəsində yeni #birlikdeodeyek kampaniyasına start verdi. 05.12.2018-ci il tarixindən etibarən  kampaniya çərçivəsində 3 AZN Hədiyyə qazana bilərsiniz:

  • Materpass-da kartını yadda saxlayan hər bir istifadəçi veb sayt və mobil tətbiqdən minimum 5AZN kommunal və mobil ödəniş edərkən 3 AZN məbləğində endirim qazanır.
  • Masterpass-da ödəniş etmək və endirim əldə etmək üçün Masterpass-da kart yadda saxlanmalıdır.
  • Masterpass vasitəsi ilə edilən kommunal və mobil ödənişlərdə kampaniya hər bir istifadəçi üçün yalnız bir dəfə etibarlı hesab olunur.
  • Hər bir Masterpass istifadəçisi kampaniyadan ilk ödənişdə yararlana bilər.
  • Kampaniya 05.12.2018-15.02.2019-cu il tarixlərini əhatə edir.
  • Kampaniya çərçivəsində 10.000 əməliyyat nəzərdə tutulub.
  • Masterpass və E-Pul.az kampaniyanı dayandırmaq və dəyişmək səlahiyyətlərinə malikdirlər.

Masterpass sistemində kartı yadda saxlamaq üçün qaydalar:

Hesablarım bölməsinə daxil olub, Mәnim kartlarımı seçin vә bank kartınızı qeyd edilәn tәlәblәrә uyğun olaraq Masterpassa əlavə edirsiniz. Әmәliyyatı icra edәrkәn, kartınızdan tәsadüfi məbləğ çıxılacaq. Hәmin mәblәği zәruri xanaya yazaraq, qeydiyyatı tamamlayın. Çıxılan mәblәğ avtomatik olaraq kartın balansına geri qaytarılacaq. Əgər SMS bankçılıq aktiv deyilsə, kartdan çıxılan məbləğ haqda məlumatı bankınıza müraciət edərək əldə edə bilərsiniz.

– Пользователи которые будут совершать мобильные и коммунальные платежи более 5 AZN с карт сохраненных в Masterpass на веб-сайте E-Pul и мобильном приложении, получат мгновенную скидку в размере 3 AZN.

– Чтобы сделать оплату Masterpass и использовать скидку, пользователь должен сначала зарегистрировать карту в Masterpass.

– Кампания действительна для первой мобильной или коммунальной службы произведенные с помощью Masterpass.

– Каждый пользователь Masterp

ass может извлечь выгоду из кампании только с первого платежа.

– Кампания действует с 05.12.2018 по 15.02.2019.

– Кампания ограничена 10.000 транзакциями Masterpass.

– Mastercard и E-Pul имеют право изменять или останавливать кампанию в любое время.

Правила сохранения карты в системе Masterpass:

Перейти в раздел – СЧЕТА, выбрать – МОИ КАРТЫ и в соответствии с указанными требованиями, добавить свою карту в Masterpass.  При сохранении, с карты будет вычтена сумма, которую необходимо указать для завершения процесса. После сохранения, сумма автоматически возвращается на карту. Если не активен SMS-банкинг, то сумму можно уточнить, обратившись в банк.

– Customers who will make mobile and utility payments more than 5 AZN with Masterpass on E-Pul website and mobile application will get instant 3 AZN discount.

-To make a Masterpass payment and use the discount, customers should first register cards to Masterpass.

– Campaign is valid for the first mobile or utility (we need to tell what these are / electricity, water,gas etc..) payments made with Masterpass.

-Each Masterpass user can benefit from campaign only with first payment.

– Campaign is valid from 05.12.2018 to 15.02.2019.

– Campaign is limited to 10.000 Masterpass transactions.

-Mastercard and E-Pul hold the right to change or stop campaign at any time.

Rules for saving the card in the Masterpass system:

Go to My Account section, select My cards and add your Mastercard to your bank card according to your requirements. When you run the transaction, the usual amount will be deducted from your card. Complete the registration by writing the required text box. The deductible card will automatically be returned to the card’s balance. If SMS banking is not active, you can get information about deductions from your card by contacting your bank.