Ödəmələr necə aparılmalı?!


qqqAncaq qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər üçün!
Qeydiyyatlı ödəmələrin üstünlükləri odur ki, siz nəinki bonus qazanırsız, həmçinin saytın geniş funksionalından yararlana bilərsiz. Hər bir ödəməni aparmaq üçün müvafiq bölümə daxil olursuz, ödəməalanı seçib istənilən məbləği yazib ödəyirsiz. Əgər hər dəfə plastik kartınızın məlumatın daxil etmək istəmirsinizsə, bu halda Siz öz kartınızı E-PULda tam təhlükəsiz formada saxlaya bilərsiz. 
Qeyd etmək istərdik i, ödəmələri qeydiyyatsız da aparmaq olar.

www.e-pul.az