Ödəniş Sisteminin rəsmi bloqu
Ödəniş Sisteminin rəsmi bloqu

Bütün ödənişlərə 2x Bonus

20.03.2019 – 26.03.2019 tarixlərini әhatә edәn “İkiqat Novruz” kampaniyası çәrçivәsindә etdiyiniz hər ödəniş sizə 2x bonus qazanacaqsınız. Bu bonusları REAL ÖDƏNİŞLƏRƏ dəyişə bilərsiniz😉

*bank ödənişləri istisnadır.